072-57 21 777 info@tpblok.nl

Algemene praktijk informatie

Tarieven behandelingen

Wij hanteren voor al onze behandeling de standaardtarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd.

Wilt u precies weten wat de huidige tarieven zijn? Dat kan natuurlijk. Klik hier voor het KNMT tarievenoverzicht 2019 (pdf).

Techniekkosten

Het is soms noodzakelijk werkstukken in een tandtechnisch laboratorium te vervaardigen. Deze werkstukken kunnen eenvoudig, maar soms ook complex zijn. Het werkstuk kan veelal op verschillende wijze of met verschillende materialen vervaardigd worden.

Om u vooraf toch zo goed mogelijk te informeren, kunt u deze tarievenlijst (pdf) bekijken. U heeft zo op voorhand een indicatie van de techniekkosten.

Betalen

Tandartspraktijk Blok heeft betalingsovereenkomsten met een aantal verzekeringsmaatschappijen. De behandelingen dienen wij voor u in en u ontvangt dan van ons een restfactuur (per e-mail of post) voor het gedeelte waarvoor u niet verzekerd bent.

Patiënten bij andere zorgverzekeraars ontvangen rechtstreeks een factuur van de behandeling (per e-mail of post). Deze factuur moet derhalve direct aan de praktijk worden voldaan. De gespecificeerde factuur kan daarna bij de verzekering worden ingediend.

Wij vertrouwen erop dat u de factuur binnen 2 weken betaalt.

Bel ons op 072 – 5721777

Bremlaan 24a, 1702 VG Heerhugowaard

Openingstijden

Maandag – donderdag: 8.30-16.30 en incidenteel op vrijdag 8.30-12.30

Algemene voorwaarde

Tandartspraktijk Blok is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Ook alle tandartsen die bij ons werken zijn aangesloten bij de KNMT.

De KNMT heeft een aantal spelregels – algemene voorwaarden – geformuleerd voor de betaling van behandelingen. Wij werken met deze voorwaarden. Ze zijn van toepassing op al onze behandelingen. Dit zijn geen kleine lettertjes, maar een aantal logische afspraken waar wij ons aan houden.

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden als document (pdf).

Annuleren

Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij de tandarts, mondhygiënist, preventie-assistente na te komen, wilt u dit dan vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren melden. Belt u dan 072-5721777.

Bij niet annuleren of annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de tandartspraktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De tandartspraktijk hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling.

Privacybeleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Blok streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In onze privacy- en cookieverklaring (pdf) is beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.