072-57 21 777 info@tpblok.nl

Inschrijven

Nog geen patiënt?

Er wordt uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Dit geldt ook voor het periodiek onderzoek en indien u een pijnklacht heeft.

Helaas treft het landelijk tandarts te kort ook onze praktijk. Hierdoor kunnen wij voorlopig geen nieuwe patiënten aan nemen. We hebben wel een wachtlijst voor nieuwe patiënten.

Wanneer u bij ons ingeschreven wilt worden op de wachtlijst, wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen.

Wij nemen vervolgens contact met u op als er een plek vrijkomt voor het maken van de eerste afspraak bij de tandarts. U ontvangt van ons een afspraakbevestiging, het inschrijfformulier en een gezondheidsvragenlijst.

De eerste afspraak

Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • Ingevulde inschrijfformulier;
  • Ingevulde gezondheidsvragenlijst;
  • Recent medicatieoverzicht (indien van toepassing);
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Verzekeringsgegevens.

Tijdens de eerste afspraak wordt u gebit uitgebreid onderzocht, eventueel in combinatie met het maken van röntgenfoto’s en het bespreken van het behandelplan.

Praktijk informatie

Kijkt u voor informatie over de praktijk, tarieven en onze voorwaarden de algemene informatie.