072-57 21 777 info@tpblok.nl

Inschrijven

Nog geen patiënt?

Er wordt uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Dit geldt ook voor het periodiek onderzoek en indien u een pijnklacht heeft.

Helaas treft het landelijk tandarts te kort ook onze praktijk. Hierdoor kunnen wij voorlopig geen nieuwe patiënten aan nemen.

De eerste afspraak

Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • Ingevulde inschrijfformulier;
  • Ingevulde gezondheidsvragenlijst;
  • Recent medicatieoverzicht (indien van toepassing);
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Verzekeringsgegevens.

Tijdens de eerste afspraak wordt u gebit uitgebreid onderzocht, eventueel in combinatie met het maken van röntgenfoto’s en het bespreken van het behandelplan.

Praktijk informatie

Kijkt u voor informatie over de praktijk, tarieven en onze voorwaarden de algemene informatie.